W dniu 9 lutego 2021 r pracownicy Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością uczestniczyli w spotkaniu, zainicjowanym przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, którego tematem było wsparcie rozwoju ekosystemu startupowego miasta Lublin i Puławy.

Zagadnienia dotyczące wyzwań i potrzeb nowopowstałych firm, w okresie poakceleracyjnym dyskutowane były z udziałem przedstawicieli 3 platform startowych działających na terenie województwa lubelskiego: Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie – lidera platformy startowej UNICORN HUB, Puławskiego Parku Naukowo –Technologicznego Sp. z o.o. – animatora platformy startowej Wschodni Akcelerator Biznesu, Parku Naukowo-Technologicznego Energii Sp. z o.o. – lidera platformy startowej IDEALIST.

Kluczowym zagadnieniem dyskusji były możliwości wsparcia ze strony samorządu województwa wynikające z procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 r. Formułowane propozycje dotyczyły zarówno możliwości finasowania wyinkubowanych startupów w ramach regionalnego programu operacyjnego, jak i udziału nowoutworzonych firm oraz samych platform startowych w procesie przedsiębiorczego odkrywania, kształtującym politykę rozwoju naukowo-gospodarczego regionu.

Spotkanie zainicjowało bardzo ważny cykl konsultacji dedykowanych wsparciu ekosystemu startupowego miasta Lublin i miasta Puławy, w perspektywie programowania nowego regionalnego programu operacyjnego dla naszego województwa.