W dniu 6 kwietnia br. odbyło się cykliczne posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP, pod przewodnictwem Województwa Podlaskiego, które z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 prowadzone było w formie zdalnej.

Spotkanie poświęcone było:

– przedstawieniu koncepcji projektu „Inno_Regio_lab”, ujętego w konsultowanym obecnie  Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki;

– omówieniu propozycji akredytacji Ośrodków Innowacji;

– Wspólnym Przedsięwzięciom NCBiR i regionów w perspektywie 2021-2027.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli wszystkich regionów skupionych wokół tematyki inteligentnych specjalizacji, wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi.