W dniu 15 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie on-line przedstawicieli Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 

Poruszone kwestie dotyczyły tematów związanych z biogospodarką. Przedstawiciel IUNG-PIB pan dr hab. Jerzy Kozyra przedstawił ogólne założenia oraz bieżące zadania realizowane w ramach projektów finansowanych z programu Horyzont, które IUNG-PIB koordynuje: BioEcon oraz BIOEASTsUP. Następnie mgr inż. Piotr Jurga przedstawił ‘Zarys najważniejszych wyników projektu BioEcon – H2020’ realizowanego w latach 2016-2020. 

Szczególne zainteresowanie wzbudziły wyniki analizy Input-Output. Model makroekonomiczny Input-Output, opracowano w oparciu m.in. o ankiety z przedsiębiorcami z sektorów biogospodarki, które wykorzystują do produkcji biomasę. Po przedstawieniu zapotrzebowania oraz aktualnych prac związanych z aktualizacją ‘Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego’, które prowadzi Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością, zaplanowano kolejne spotkanie w czasie którego bardziej szczegółowo przedstawione zostaną wyniki analizy Input-Output dla województwa lubelskiego. Spotkanie, które odbyło się w połowie stycznia, było kolejnym dotyczącym biogospodarki w regionie.

Prezentacja dostępna jest pod tym linkiem: Zarys najważniejszych wyników projektu BioEcon – H2020

 

Logo Lubelskie Smakuj Życie

logo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

logo projektu BioEcon