W dniu 24 czerwca 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zorganizował VI Forum Innowacji pod nazwą „Turystyka, kultura, cyfryzacja a rozwój regionalny”. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.  W trakcie Forum zostały poruszone zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju oraz przedsięwzięć priorytetowych w zakresie turystyki i działalności kulturalnej w…

Czytaj więcej

W dniu 23 czerwca 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zorganizował V Forum Innowacji pod nazwą „Zdrowe społeczeństwo – medycyna cyfrowa”.  Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.  W trakcie Forum zostały  poruszone tematy związane z transformacją cyfrową w medycynie oraz koncepcja Wschodniego Centrum Medycyny Cyfrowej, mieszczące się…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako partner projektu EmpInno Monitor S3 (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020), zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt, pod hasłem: „Opracuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji dla lepszego monitorowania RIS3” dnia 16 czerwca 2021 r., w godz. 9:30 – 12:00. Spotkamy się on-line, za pośrednictwem platformy Zoom. Od 2016 r. w ramach…

Czytaj więcej

W dniu 17 maja 2021 r. o godz. 12.00 w auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się spotkanie Rady ds. cyfryzacji. Gospodarzami spotkania byli: –  Jego Magnificencja Prof. Dr Hab. Wojciech Załuska    Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Prof. Dr Hab. Robert Rejdak   Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji – Prof. Dr…

Czytaj więcej

11 maja br., w ramach projektu SCALE UP odbyły się kilkugodzinne warsztaty online dotyczące integracji systemów IT. Spotkanie prowadził Wojciech Ziaja –  Consulting Services Director – BPC Group Poland, ekspert ds. wsparcia przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego w zakresie wyboru i wdrażania zaawansowanych narzędzi informatycznych. W trakcie szkolenia omówiono rynek rozwiązań IT (ze szczególnym uwzględnieniem…

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online dotyczące integracji systemów IT w przedsiębiorstwach. Celem szkolenia będzie zdobycie lub poszerzenie Państwa wiedzy z zakresu dostępnych na rynku nowych technologii oraz ich wykorzystania i adaptowania w praktyce.  Szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta z tej dziedziny w dniu 11 maja 2021 r. od godziny 9.30. Szkolenie potrwa do 5 godzin. Przewidujemy 3 przerwy…

Czytaj więcej

W istniejących systemach monitorowania RIS (regionalnych strategii innowacji) brakuje kluczowych informacji jakościowych dostarczanych przez użytkowników końcowych: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, instytucje otoczenia biznesu i jednostki samorządu terytorialnego. Aby sprostać temu wyzwaniu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny opracowała Moduł „RIS bliżej Nas”. Moduł „RIS bliżej Nas” jest narzędziem komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, właściciela Regionalnej Strategii Innowacji…

Czytaj więcej

Z przyjemnością informujemy, że ruszyły prace w projekcie pn. „REINITIALISE – preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services” („Zapewnienie podstawowych praw w zakresie korzystania z technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”). Województwo Lubelskie zasiada w Radzie do spraw Innowacji projektu, który jest koordynowany przez Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie…

Czytaj więcej

W dniu 6 kwietnia br. odbyło się cykliczne posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP, pod przewodnictwem Województwa Podlaskiego, które z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 prowadzone było w formie zdalnej. Spotkanie poświęcone było: – przedstawieniu koncepcji projektu „Inno_Regio_lab”, ujętego w konsultowanym obecnie  Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki; – omówieniu propozycji…

Czytaj więcej

Miło nam poinformować, że Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXIV/407/2021 z dnia 29 marca br. przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. RSI WL 2030 jest rozwinięciem i uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, w części poświęconej rozwojowi badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Strategia jest efektem współpracy i zaangażowania kluczowych środowisk…

Czytaj więcej

W dniu 2 czerwca w Lublinie odbędą się Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland Lublin 2021 Nowe Technologie.    Głównym celem konkursu jest wyłonienie młodego mistrza fachu w 5 konkurencjach: mechatronika, cyberbezpieczeństwo, przemysł 4.0, robotyka, chmura obliczeniowa. Zwycięstwo daje możliwość zdobycia kwalifikacji do reprezentowania naszego kraju na międzynarodowym konkursie WorldSkills Szanghaj 2022.   Organizatorem eliminacji jest Fundacja Rozwoju…

Czytaj więcej

Departament Zarządzania RPO WL, spotkaniem informacyjnym w dniu  19 marca 2021 r. (piątek), rozpoczął konsultacje z organizacjami badawczymi, dotyczące procedury udzielania wsparcia na rozwój infrastruktury B+R w ramach RPO WL 2021+. Do kluczowych zagadnień w tym zakresie, takich jak procedura uzgadniania przedsięwzięć infrastrukturalnych w ramach Kontraktu Programowego, formularz fiszki,  pracownicy Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością…

Czytaj więcej