Zobacz co się działo na Forum Innowacji

13 kwietnia odbyło się Forum Innowacji – Zdrowa żywność a jakość życia w regionie  w ramach projektu EmpInno – EmpInno: S3 – Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (Interreg BSR 2014-2020). W spotkaniu, którego moderatorem był dr inż. Tomasz Czernecki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wzięło udział 65 osób. Byli to przedstawiciele zarówno firm jak również sfery naukowej.

Dorota Skwarek, z-ca Dyrektora Gospodarki i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przybliżyła narzędzia wspierające realizację powyższej tematyki w ramach projektów międzynarodowych realizowanych przez Województwo Lubelskie (m.in. projekty SmartWatch, BRIDGES, Empinno).

Dyrektor wskazała, że spotkanie jest inspiracją dla dalszych tego typu działań. Następnie zgromadzeni mogli wysłuchać wystąpień ekspertów m.in. na temat: idei Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz  programu wspierającego przedsiębiorczość,a stanowiącego filary aktywności EIT Food, trendy i kierunki żywienia na świecie czy działalność AgroBioClustra. W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny dotyczący poprawy jakości życia w regionie w oparciu o zdrową żywność.  Paneliści omówili możliwości współpracy między nauką a biznesem, wskazali również na wyzwania i ograniczenia prawne z którymi muszą się zmagać producenci. Już dziś zapraszamy na kolejne Forum Innowacji we wrześniu!

do-pobraniaDO POBRANIA

Sprawozdanie FORUM INNOWACJI 13.04.2018