Zapraszamy na Forum Poszukiwania Partnerów projektów!

25-26 lipca br. w Lublinie odbędzie się Forum Poszukiwania Partnerów projektów– wydarzenie, które ma pomóc w nawiązaniu partnerstw i przygotowaniu projektów do drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Agenda spotkania, formularz rejestracyjny dostępne są na stronie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych Wnioskodawców z obszaru kwalifikowalnego Polski, Białorusi i Ukrainy do udziału w Forum !