Wsparcie eksperckie w ramach platformy programu Interreg Europa

Eksperci tematyczni platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają praktyków zaangażowanych we wdrażanie polityk krajowych, lokalnych i regionalnych do korzystania z bezpłatnego wsparcia merytorycznego. Oferta obejmuje tzw. policy helpdesk oraz wzajemne oceny (peer reviews).

Policy helpdesk

Policy helpdesk polega na świadczeniu pisemnej pomocy doradczej na temat polityk realizowanych w wybranych obszarach.

Eksperci udzielają wskazówek z zakresu badań i innowacji, konkurencyjności MŚP, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi.

Zapraszamy do obejrzenia wideo promującego usługę.

Międzyregionalne wzajemne oceny (peer reviews)

Wzajemne oceny (peer reviews) wspierają władze i instytucje publiczne w unowocześnianiu programów i polityk rozwoju. Wzajemna ocena to szansa na świeże i bezstronne spojrzenie z zewnątrz. Zaproszeni do wzajemnej oceny partnerzy z UE, Norwegii, Szwajcarii analizują z wnioskodawcą jego sytuację w wybranym temacie i, w oparciu o własne doświadczenie, udzielają rekomendacji. Obecnie oceny są organizowane w formule online.

Szczególnie mile widziane są zgłoszenia od Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W przypadku innych instrumentów polityki (np. planów, strategii itp.) wnioski mogą składać wyłącznie podmioty za nie odpowiedzialne.

Wzajemne oceny są prowadzone w tematach badań i innowacji, konkurencyjności MŚP, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Programów EWT i EIS.