Do 30 czerwca aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa. W związku z tym, Wspólny Sekretariat (Lille, Francja) zaprasza do korzystania z bezpłatnych konsultacji (po uprzedniej rejestracji on-line):

– 21 kwietnia 2017 –  wirtualna godzina pytań i odpowiedzi

– 25 kwietnia 2017 –  webinarium dla aplikantów wiodących na temat tworzenia konsorcjum partnerskiego

– 26 kwietnia 2017  – webinarium dla aplikantów wiodących na temat opracowywania metodologii projekt

– 27 kwietnia 2017 –  webinarium dla aplikantów wiodących na temat zarządzania, budżetu i finansów projektu

– 28 kwietnia 2017 –  webinarium dla aplikantów wiodących na temat tworzenia strategii komunikacji

– 5 maja 2017 –  wirtualna godzina pytań i odpowiedzi

– 12 maja 2017 –  wirtualna godzina pytań i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat świadczy pomoc po angielsku – roboczym języku programu Interreg Europa.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach (osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 32 253 90 08, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl).
Strona z informacjami w języku polskim: www.ewt.gov.pl.

Dla beneficjentów z terenu województwa lubelskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, działający w ramach Departamentu Polityki Regionalnej.
Osoby do kontaktu:
Anna Kępa anna.kepa@lubelskie.pl 
Agata Kossakowska agata.kossakowska@lubelskie.pl 
Katarzyna Kiszczak katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl
tel. 81 44 16 869.