Wizyta studyjna w Tours w ramach  projektu ELISE

7 maja b.r. w Tours we Francji odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach projektu ELISE. Spotkanie zostało zorganizowane przez Region Centralny Doliny Loary, jednego z partnerów projektu ELISE. 

W czasie spotkania zostały zaprezentowane m.in. rozwiązania dotyczące  umiędzynarodowienia działalności naukowo – badawczej (LE STUDIUM) mające na celu wzmocnienie innowacyjności regionu Centralnego Doliny Loary, służące rozwojowi ekosystemu life science. 

LE STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies to instytut regionalny o zasięgu globalnym, który wzmacnia potencjał intelektualny regionu poprzez intensyfikację prac badawczych (badania podstawowe) oraz identyfikację i stymulowanie współpracy/mobilności naukowej. Tworzy w ten sposób szereg  międzynarodowych synergii, które są w stanie odpowiedzieć na wyzwania  badawcze na poziomie europejskim i międzynarodowym.

W działania instytutu zaangażowane są władze regionalne, jednostki naukowe (Uniwersytet w Tours, Uniwersytet w Orleanie, Narodowy Instytut Badań Agronomicznych (INRA), Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych (Inserm), Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS), Szpital Uniwersytecki w Tours, ale także klaster Polepharma i Grupa IMT. Działania LE STUDIUM, dzięki którym instytut osiąga postawione przed nim cele to: wybór doświadczonych międzynarodowych naukowców zgodnie ze standardami europejskimi, zapewnienie naukowcom integracji z regionem i zespołami badawczymi, wsparcie dla tworzeni i zarządzania międzynarodowymi sieciami naukowymi z uwzględnieniem także partnerów przemysłowych, organizacja międzynarodowych wydarzeń wspierających realizację programów tematycznych.

W spotkaniu Województwo Lubelskie reprezentowali przedstawiciele: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Urzędu Marszałkowskiego.