Wizyta studyjna w ramach  projektu ELISE

W dniach 25-26 marca 2019 r. odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu ELISE (Program Interreg Europa). Spotkanie zostało zorganizowane  przez BioCon Valley Association – partnera projektu ELISE.

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu wraz z regionalnymi interesariuszami oraz przedstawicielami RIS z Hamburga i Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W ramach spotkania w Hamburgu zostały zaprezentowane rozwiązania wspierające rozwój ekosystemu sektora Life science. Pierwsze z nich to TIB (Technology and innovation consultant) – model współpracy nauka – biznes, konsultant ds. technologii i innowacji, dotyczy efektywnego wykorzystywania potencjału aplikacyjnego wyników badań naukowych. Konsultant ds. technologii i innowacji jest odpowiedzialny za inicjowanie transferu wiedzy i badań między firmami w regionie i uniwersytetami. Głównym celem jego działań jest wzrost liczby prac badawczo-rozwojowych, a w konsekwencji innowacji w całym łańcuchu wartości.

Drugie z zaprezentowanych rozwiązań to Platforma współpracy LSN Xchange. Narzędzie to powstało w 2017 roku, a jego celem jest łączenie ludzi/grup roboczych i innowacyjnych projektów w celu wymiany i udostępniania informacji. Cyfrowa platforma sieciowa jest ważnym elementem eksosytemu, który wzmacnia poczucie przynależności do klastra lub „grupy specjalistów”, zachęca do wymiany w ramach grup roboczych i wzmacnia skuteczność zarządzania klastrami poprzez samoorganizację uczestników i zarządzanie przepływem informacji. W ramach spotkania została także przedstawiona strategia klastra BioCon Valley oraz Life Science North.