Wiedza buduje mosty pomiędzy regionami – peer review projektu BRIDGES w Helsinkach.

W dniach 11 – 12 września w Helsinkach odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu BRIDGES, które skupiło również przedstawicieli instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu regionalnych programów operacyjnych oraz ekspertów ds. polityki innowacji. Wydarzenie to miało kluczowe znaczenie dla regionów realizujących projekt, ponieważ było poświęcone dogłębnej analizie i ocenie regionalnych planów działań.

Gościem specjalnym spotkania była dr. Marina Ranga z Joint Research Centre, zaangażowana w prace nad projektem Komisji Europejskiej Lagging regions project, wspierającego wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji w regionach o najniższym PKB.

Celem projektu BRIDGES jest wspieranie rozwoju sektora biogospodarki jako kluczowej inteligentnej specjalizacji poprzez wzmocnienie współpracy biznesu z nauką. Projekt znajduje się obecnie w  decydującej fazie realizacji. Do końca 2018 roku regiony partnerskie muszą opracować ostateczne wersje planów działań, uwzględniających rekomendacje z przeprowadzonego w Helsinkach peer review. W kwietniu 2019 r. rozpocznie się faza 2, polegająca na wdrażaniu zaplanowanych działań. Realizacja projektu zakończy się w 2021.

Plan działań dla Województwa Lubelskiego koncentruje się na wypracowaniu ścieżki współpracy przedsiębiorstw z sektora biogospodarki z ośrodkami naukowo – badawczymi, która zaowocuje innowacyjnymi projektami, złożonym do regionalnego programu operacyjnego lub programów krajowych. Jednym z zaplanowanych działań jest zorganizowanie serii spotkań informacyjnych nt. dostępnych źródłach finansowania na poziomie regionalnym i krajowym. Grupa firm została wyselekcjonowana na podstawie wyników badania, przeprowadzonego na potrzeby projektu i mającego na celu ocenę poziomu gotowości przedsiębiorstw do wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz  zainteresowania współpracą nad projektem innowacyjnym. 

do-pobraniaDO POBRANIA

Raport z oceny poziomu gotowości przedsiębiorstw_BRIDGES

Osobą do kontaktu jest pani Dorota Skwarek – Zastępca  Dyrektora w Departamencie Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, nr tel. 81 5371651.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu.