W pierwszej kolejności działania związane z chorobami odstresowymi

Departament Wdrażania EFS ogłosił konkurs w ramach działania 10.3 na opracowanie i realizację regionalnych programów zdrowotnych. Jego celem jest przeciwdziałanie dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych poprzez profilaktykę, diagnostykę i rehabilitację. Na konkurs przeznaczone zostało ponad 1,5 mln zł.

– Zależy nam na wzmocnieniu działań profilaktycznych pozwalających na wykrycie chorób we wczesnym ich stadium i – co za tym idzie – na szybkie podjęcie leczenia – mówi Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego. – Służyć ma temu kompleksowa i specjalistyczna diagnostyka, zwłaszcza chorób, z powodu których najczęściej przerywana jest aktywność zawodowa. W przypadku tego konkursu rzecz dotyczy chorób odstresowych, które są istotnym, niemal cywilizacyjnym, problemem w naszym regionie.

Program profilaktyki tych chorób na terenie naszego województwa do grup wysokiego ryzyka zalicza kadrę zarządzającą, pracowników służby zdrowia, służby mundurowe w tym policję, wojsko, straż pożarną, górników, kierowców zawodowych, operatorów urządzeń oraz osoby związane z sektorem budowlanym.

Jednym z zadań RPO jest oddziaływanie na rynek pracy. Podejmowane działania mają przyczynić się do wydłużenia aktywności zawodowej odbiorców wsparcia.

O dofinansowanie projektów w tym konkursie ubiegać się mogą m.in.: samorządy, osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową oraz podmioty lecznicze.

– Wnioski przyjmować będziemy od 24 kwietnia do 2 czerwca, czasu jest więc sporo – dodaje Marszałek – Rozstrzygnięcie planujemy na grudzień tego roku. Zapraszamy do udziału w konkursie.