W Irlandii Północnej dyskutowano o polityce klastrowej

13 i 14 marca w Belfaście w Irlandii Północnej odbyło się VI spotkanie partnerów projektu CLUSTERS3. Organizatorami tego wydarzenia były dwie instytucje partnerskie: Invest in Northern Ireland oraz Department for the Economy.

Pierwszego dnia spotkania odbyła się konferencja poświęcona tematyce zwiększania innowacyjności oraz budowania zdolności organizacyjnej klastrów. – Powszechnie wiadomo, że bycie członkiem klastra daje firmom przewagę konkurencyjną, w tym zwiększoną wydajność oraz lepsze innowacje, a tego nie można uzyskać samodzielnie – mówił Noel Lavery, stały sekretarz w Department for the Economy.

Wśród pozostałych prelegentów konferencji znaleźli się również znani eksperci z dziedziny klastrów z Innovation Norway, Quebec Ground Transportation Cluster i Basque Institute of Competitiveness, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami, w jaki sposób klastry przyczyniły się do wzrostu gospodarczego w ich regionach. Kolejny dzień spotkania poświęcono praktycznym warsztatom, w trakcie których partnerzy projektu mogli podzielić się swoimi doświadczeniami odnośnie budowania zdolności i kompetencji zarządu klastra.