Usprawnijmy politykę miejską – projekt EURE

Od 1 sierpnia br.  Województwo Lubelskie rozpocznie realizację projektu EURE- Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency w ramach Programu Interreg Europa 2014 – 2020. Główny cel projektu to wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej. Zakres projektu EURE wpisuje się w proces wdrażania i monitorowania Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Lubelskiego.

Dziewięciu partnerów z różnych krajów europejskich będzie wspólnie pracować w ciągu najbliższych trzech lat nad zidentyfikowaniem działań i mechanizmów, które poprawią zarządzanie środowiskiem miejskim, usprawnią funkcjonowanie przestrzeni miejskich, a także będą wspierać zintegrowane działania na rzecz rewitalizacji miast.

Liderem projektu jest Eixo Atlantico do Noroeste Peninsular, transgraniczne stowarzyszenie gmin, zrzeszające 36 głównych miast z obszaru granicznego Hiszpanii i Portugalii. Wśród partnerów  projektu są również: Agencja Rozwoju Empolese Valdelsa (Włochy), CAAC – Conference of Atlantic Arc Cities (Francja), Miasto Pilzno (Czechy), Miasto Alba Iulia (Rumunia),  Miasto Larnaka (Cypr), Miasto Ryga (Łotwa),  ACR+- Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami (Belgia) oraz Województwo Lubelskie.

W lipcu odbyło się I spotkanie partnerów projektu, podczas którego uczestnicy prezentowali swoje instytucje oraz instrumenty polityki. Rozmawiali także na temat powołania międzynarodowej grupy ekspertów w dziedzinie polityki miejskiej, jak również lokalnej grupy interesariuszy.

Wszyscy partnerzy projektu wyrazili nadzieję, że w wyniku realizacji projektu uda się odpowiedzieć na istotne dla zebranych  pytania:  

– Jak poprawić pozycję konkurencyjną miast?

– Jak wzmocnić wpływ społeczno-gospodarczy średnich i małych miast?

– Jakie są rozwiązania, aby skutecznie realizować politykę miejską?

– Jak ograniczyć negatywny proces niekontrolowanej urbanizacji?

Już  wkrótce zaprosimy Państwa na pierwsze spotkanie lokalnych interesariuszy projektu EURE.