Umowa na usługi rozwojowe dla małych i średnich firm

W poniedziałek 13 marca, podpisaliśmy umowę z Puławskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach działania 10.1. Ten rodzaj wsparcia to novum, którego nie było w latach 2007-13 w Programie Kapitał Ludzki. Pieniądze otrzymać można na usługi rozwojowe, adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym m.in. analizę potrzeb rozwojowych, szkolenia czy doradztwo.

– Nasz projekt „Podmiotowy System Finansowania – podregion puławski” realizowany będzie na terenie powiatów: puławskiego, ryckiego, opolskiego, łukowskiego, kraśnickiego i janowskiego – mówi Katarzyna Malesza – Dzido, Prezes PCP – Chcemy, by co najmniej 240 przedsiębiorstw z tego obszaru skorzystało z usług rozwojowych i sfinansowało koszty przeszkolenia, bądź nabycia umiejętności i kwalifikacji przez swoich pracowników.

PCP otrzyma na ten cel z EFS 6,75 mln zł, a całkowity koszt projektu to niemal 8 mln zł. To doświadczona fundacja, która realizowała już wiele unijnych projektów w latach ubiegłych, liczyć na nią pewnie będziemy mogli także w przyszłości. Nie tylko w zakresie tego działania.

– Planujemy, by do końca roku 2018 skorzystało 1575 pracowników tych przedsiębiorstw. Każdy z nich może liczyć na wsparcie do 5 tys. zł – z uśmiechem dodaje Pani Prezes.

Departament Wdrażania EFS planuje ogłosić kolejny konkurs w ramach tego działania.