Trzecie spotkanie partnerów projektu SMART_watch już za nami!

W dniach 14 – 15 maja w Debreczynie odbyło się spotkanie partnerów projektu SMART_watch Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market development in the area of smart specialization (Interreg Europa Środkowa). Podczas dwudniowego spotkania podsumowano realizację pilotażowej fazy audytów w wybranych instytucjach, w tym lubelskich instytucjach otoczenia biznesu.
Trzy międzynarodowe zespoły pracowały nad poprawieniem istniejących rozwiązań, aby ulepszyć proces pozyskiwania informacji o nowych instytucjach w kolejnej fazie audytów. Dyskusje dotyczyły m.in metodologii, procesu i samego narzędzia ICT.  Proces poszukiwania kolejnych potencjalnych instytucji, które w przyszłości będą mogły włączyć się w proces tworzenia Sieci Branżowych Obserwatoriów Inteligentnych Rynków trwa dalej. 
Kolejne spotkanie partnerów projektu odbędzie się w październiku w Słowenii!

Więcej informacji na temat projektu SMART_watch na stronie.