Trzecia wizyta studyjna w ramach projektu Elise

Francuski Region Centralny – Dolina Loary był gospodarzem trzeciej wizyty studyjnej w ramach projektu ELISE (European Life Science Ecosytsem, Interreg Europa 2014-2020), która odbyła się w 22 i 23 listopada w Tours. Głównym tematem spotkania partnerów projektu była analiza ograniczeń regionalnych ekosystemów Life Science zidentyfikowanych z istotnym udziałem regionalnych grup interesariuszy.

Oprócz prac nad założeniami modelowego ekosystemu life science uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z działalnością instytucji wchodzących w skład ekosystemu life science Regionu Centralnego – Dolina Loary. Program spotkania obejmował wizytę w Uniwersytecie w Tours, Instytucie BIO3 (biotechnologia, bioleki, bioprodukcja), Centrum Badawczym INRA ale także prezentację takich podmiotów jak: klaster POLEPHARMA, koncerny AXYNTIS, BIOS, startupy SYNTHELIS, ReproPharm MAbSilico oraz wspierające je instytucje MabMapping i Le Studiumm – Instytut Studiów Zaawansowanych Doliny Loary. Bardzo ważną i inspirującą uczestników, częścią ww. prezentacji ekosystemu, były wystąpienia przedstawicieli przedsiębiorstw technologicznych. Pokazywały one bardzo różne modele współpracy świata nauki i biznesu w zakresie rozwijania technologii w obszarze life science (wykorzystanie przeciwciał w terapii, biofarmacja, bioprodukcja) ale także takie elementy ekosystemu jak wsparcie podmiotów wchodzących w jego skład w zakresie audytu i zarzadzania własnością intelektualną oraz systemami jakości.

Reprezentacja województwa lubelskiego na wizytę studyjną w Tours poszerzona została o udział przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako jednego z kluczowych interesariuszy projektu. Pozwoliło to nie tylko na równoległe uczestniczenie w pracach nad modelem ekosystemu life science i nawiązywanie kontaktów naukowych, ale także na rozpoczęcie przygotowań do IV wizyty studyjnej w ramach projektu, która w marcu 2018 r odbędzie się w Lublinie.