Trzeci nabór wniosków Interreg Europa termin: 1 marca – 30 czerwca 2017 roku.

Informujemy, że Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa zapowiedział otwarcie drugiego naboru na dzień 1 marca 2017 r. Trzeci nabór będzie otwarty we wszystkich priorytetach programu, tj. Badania i innowacje, Konkurencyjność MŚP, Gospodarka niskoemisyjna, Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Pakiet dla wnioskodawców 

Wnioskodawców obowiązują dokumenty dostępne w Application pack zamieszczonym na stronie → www.interregeurope.eu. Wspólny Sekretariat (Lille, FR) udostępni pakiet w styczniu br.

Informacje po polsku

♦ Ministerstwo Rozwoju na stronie → www.ewt.gov.pl, w sekcji Przeczytaj o Programach, publikuje ulotki, prezentacje, dokumenty i wzory umów w języku polskim (opisy wybranych projektów z polskim udziałem w załączeniu, dostępne także na stronie). 
♦ W sekcji Przeczytaj o programach, pod koniec lutego będzie dostępna polska wersja podręcznika do 3. naboru – tłumaczenie robocze, wyłącznie pomocnicze! (wnioskodawców obowiązują dokumenty wyłącznie w języku angielskim).
♦ 7 II br. w Warszawie odbędzie się Krajowy Dzień Informacyjny na temat zasad 3. naboru. W programie wystąpienia: Wspólnego Sekretariatu, Krajowego Punktu Kontaktowego (MR), kontrolera wydatków, partnerów projektowych. Spotkaniu (tłumaczone symultanicznie) będą towarzyszyły konsultacje indywidualne z ekspertem z WS (w j. angielskim). Bliższe informacje i linka do rejestracji zamieścimy niebawem w Wiadomościach na → www.ewt.gov.pl. 
♦ Zachęcamy do konsultowania się z Krajowym Punktem Kontaktowym Interreg Europa: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
(osoba do kontaktu: Anna Stol, e-mail: anna.stol@mr.gov.pl, tel. 32 253 90 08).

Jak znaleźć partnera/dołączyć do projektu?

♦ Sprawdź oferty na stronie programu: http://www.interregeurope.eu/search/

♦ Zamieść własną propozycję na stronie programu (możliwe po rejestracji w społeczności Intererg Europa): http://www.interregeurope.eu/account/registration/

♦ Weź udział w międzynarodowym forum poszukiwania partnerów – 22-23 marca br., Malta rejestracja od stycznia br.:
→ http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/383/europe-let-s-cooperate/

♦ Skorzystaj z formularza opracowanego przez polski Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa – Twoja oferta zostanie przekazana do krajowych punktów kontaktowych w innych państwach uczestniczących w Interreg Europa.

♦ Dla beneficjentów z terenu województwa lubelskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, działający w ramach Departamentu Polityki Regionalnej, bazując na swoim doświadczeniu w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Interreg, służy informacją na temat aplikacji, budowania partnerstwa i zasad rozliczania projektów. 
Podmioty zainteresowane udziałem w aplikowaniu o w/w środki proszone są o kontakt z anna.kepa@lubelskie.pl; agata.kossakowska@lubelskie.pl; katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl; tel. 81 44 16 869.