Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza szkoły z obszaru kwalifikowanego Programu do wzięcia udziału w Konkursie Edukacyjnym w ramach Europejskiego Dnia Współpracy 2018.

Zgłoszenia w ramach Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji EC Day 2018 mogą składać szkoły z terenów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. Nowością w obecnej edycji jest możliwość uczestniczenia w konkursie szkół artystycznych i muzycznych oraz zapis, że z danej szkoły może zostać złożony tylko jeden formularz zgłoszeniowy.

W związku z tym, że rok 2018 jest także Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, a jednocześnie Dziedzictwo jest celem tematycznym nadchodzącego naboru wniosków, hasłem tegorocznego konkursu jest: Dziedzictwo i Ja, więc zadania będą związane z tym tematem. Zwycięskie 24 drużyny wezmą udział w finale konkursu 20-23 września 2018 r. we Lwowie na Ukrainie.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 16 kwietnia 2018 roku.

do-pobraniaDO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy

Zasady uczestnictwa

Siatka oceny formularza zgłoszeniowego