Szkoliliśmy się w Brukseli z instrumentów finansowych

W dniach 17-18 stycznia w Brukseli w ramach projektu  FIRECE odbyło się szkolenie (połączone z III wizytą studyjną) z tematyki instrumentów finansowych w kontekście efektywności energetycznej oraz OZE przeznaczone dla przedstawicieli instytucji zarządzających środkami EFRR oraz agencji sektorowych związanych z OZE i instrumentami finansowymi dla MŚP. 

Szkolenie zostało zorganizowane przez Wenecką Izbę Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa (Lider Projektu FIRECE) we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz FI-COMPASS – centrum usług doradczych związanych z instrumentami finansowymi (platformą Komisji Europejskiej) . Każdego z partnerów projektu reprezentowało po 4 przedstawicieli (w sumie 40 uczestników).

Uczestnicy szkolenia mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę m.in. z tematyki wdrażania instrumentów finansowych, łączenia instrumentów finansowych z innymi formami wsparcia czy też źródeł finansowania w ramach EPC.