Sukcesy Karelii Północnej w zarządzaniu energią odnawialną, czyli uczymy się od najlepszych – podsumowanie spotkania

Dziękujemy, że byli Państwo z nami podczas międzyregionalnego webinarium w ramach projektu AgroRES (Interreg Europa), w którym Województwo Lubelskie jest partnerem. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 uczestników z 7 różnych regionów europejskich w celu wymiany wiedzy na temat produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w rolnictwie. W wydarzeniu, którego gospodarzem była Rada Regionalna Karelii Północnej, wzięły udział władze regionalne i krajowe, gminy, agencje energetyczne, firmy i instytucje edukacyjne z Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Rumunii, Włoch i Irlandii.

Karelia Północna i bioenergia oparta na drewnie

W trakcie spotkania zaprezentowano  dobre praktyk i inwestycje z zakresu energetyki odnawialnej w regionie Karelia Północnej w Finlandii. Region jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w sektorach leśnictwa i biogospodarki. Lasy pokrywają około 89 procent całkowitej powierzchni regionu, stanowiąc istny fundament gospodarczo -przemysłowy.

„Tereny zalesione regionu odgrywają kluczową rolę również w produkcji energii. Prawie połowa energii wykorzystywanej w Karelii Północnej pochodzi z biopaliw na bazie drewna. Mniejszy udział energii pochodzi z biogazu i cieków wodnych. Obecnie udział źródeł odnawialnych pośród całkowitej produkcji energii w naszym regionie stanowi 67 procent. Przekracza to unijne i krajowe cele klimatyczne, ale dążymy jeszcze dalej i chcemy całkowicie uwolnić się od paliw kopalnianych” – zdradził Sari Pitkänen, ekspert ds. klimatu i energii Rady Regionalnej Północnej Karelii.

Inwestycje w energię z biomasy

Podczas webinarium, Urpo Hassinen, specjalista ds. bioenergii i biogospodarki Fińskiego Centrum Leśnego, przedstawił konkretny przykład wykorzystania drewna do produkcji energii, w postaci lokalnej spółdzielni energetycznej Enon. Spółdzielnia zarządza trzema okręgowymi ciepłowniami w Karelii Północnej, które wytwarzają 15 400 MWh ciepła rocznie i zużywają luzem około 27 000 metrów sześciennych lokalnie produkowanej zrębki drzewnej.

„Ciepłownie to znaczna korzyść dla społeczności lokalnej. Każdego roku zastępują energię odpowiadającą około 2 mln litrów ropy oraz redukują emisję CO2 o 5 mln kilogramów netto, dodatkowo bezpośrednio i pośrednio zasilając rynek pracy” – wyjaśnił Urpo Hassinen.

Inny przykład produkcji energii z biomasy w regionie podał Mika Juvonen, dyrektor biogazowni BioKymppi zlokalizowanej w gminie Kitee w Karelii Północnej. Zakład produkuje rocznie około 10 000 MWh ciepła i energii elektrycznej z biogazu. W procesie wykorzystywane są surowce, które obejmują bioodpady z gospodarstw domowych, sklepów i supermarketów, nawozy naturalne oraz odpady przemysłu spożywczego. Proces fermentacji beztlenowej wytwarza nie tylko energię, ale także stały lub płynny nawóz, który jest następnie rozdystrybuowany wśród rolników.

Projekty promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Następnie, wykładowca Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Karelii Anniina Kontiokorpi przedstawiła historię rozwoju energii odnawialnej w Północnej Karelii od strony projektowej. Zwróciła uwagę, że do przyspieszenia transformacji energetycznej potrzebne są projekty współfinansowane przez UE, które mogą między innymi wpływać na rozwój polityki, zwiększać świadomość społeczną i tworzyć nowe rozwiązania. Przykładowo, w ramach projektu (Oil- Free and Low– Carbon) „Karelia Północna w stronę niskoemisyjności i wolności od ropy” realizowano wspólne zamówienia na systemy fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych i MŚP w Karelii Północnej.

„Dzięki wspólnym realizacjom byliśmy w stanie dodać łącznie 225,2 kWp energii słonecznej do rocznej produkcji energii elektrycznej w Karelii Północnej o szacunkowej wartości 195 MWh” – podkreśliła Anniina Kontiokorpi.

Pod koniec seminarium internetowego, uczestnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w warsztatach, podczas których oceniano dobre praktyki w zakresie energii odnawialnej z różnych regionów europejskich.  Województwo Lubelskie zaprezentowało dwie dobre praktyki:

  • Kotłownię wykorzystującą biomasę dla Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim,
  • Klaster Energia Doliny Zielawy.

Praktyki i inne materiały prezentowane na webinarium są dostępne na stronie projektu.  

Dodatkowo szczegółowe informacje zostaną także przedstawione podczas II spotkania Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu, które odbędzie się on-line 18 listopada br.  W związku z powyższym już dziś serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w spotkaniu!