Spotkanie w ramach realizacji Planu działań dla projektu BRIDGES

W dniu 24 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe dla interesariuszy projektu BRIDGES (Program Interreg Europa), zorganizowane w ramach realizacji Planu działań dla Województwa Lubelskiego. Plan Działań ma na celu zwiększenie potencjału absorpcyjnego MŚP w zakresie innowacji poprzez większą aktywność w sięganiu po wsparcie z RPO Województwa Lubelskiego oraz programów krajowych.

Czwartkowe spotkanie było poświęcone dwóm głównym tematom: 1) dyskusji nad założeniami działania 1.5. Bon na innowacje RPO WL oraz 2) możliwościom uzyskania wsparcia na wyjazdy na targi i misje w ramach projektu Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego II oraz  działania 3.9. Udział w targach i misjach RPO WL.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach działania 1.5. pod koniec lutego br. Nabór wniosków zostanie otwarty w kwietniu i potrwa do końca miesiąca. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w lipcu/sierpniu br. Do najważniejszych informacji dotyczących zbliżającego się konkursu należy zwiększenie kwoty dofinansowania do 300 000 PLN. Istnieje też możliwość dopasowania harmonogramu ogłaszania kolejnych konkursów w ramach tego działania do potrzeb i zainteresowania przedsiębiorców.

Z zasadami działania 1.5. Bon na innowacje, które obowiązywały w dotychczasowych konkursach można zapoznać się na stronie RPO WL.

 W drugiej edycji Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie w zakresie finansowania udziału w targach zagranicznych i misjach gospodarczych. Zespół Biznes Lubelskie planuje przeprowadzenie ankiet, na podstawie których zostanie sporządzony kalendarz imprez i targów zgodny z zapotrzebowaniem firm.

Nabór wniosków do działania 3.9. Udział w targach i misjach RPO WL planowany jest w czerwcu br.

Więcej informacji o projekcie na stronie.