Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza w dniach 4 i 5 października 2018 roku na spotkanie, którego celem jest przekazanie przedstawicielom gmin województwa lubelskiego specjalistycznej wiedzy na temat zasad przeprowadzenia procedury, związanej z przekształceniem uchwalonych lokalnych programów rewitalizacji (LPR) w dokumenty spełniające wymogi ustawowe, tj. gminne programy rewitalizacji (GPR).

Spotkanie skierowane jest wyłącznie do gmin zaangażowanych w procesy rewitalizacyjne, których programy zostały wpisane do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.rpo.lubelskie.pl.