Smart_watch: obserwujemy rynek, śledzimy trendy gospodarcze, wspieramy przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy znajdą tutaj niezbędne dla siebie informacje, przykłady mądrych rozwiązań, namiary na instytucje, które będą dla nich wsparciem. W ramach projektu Smart_watch powstaje sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych. W dniach 27-28 listopada odbyło się w Lublinie spotkanie partnerów projektu. Była to okazja do zaplanowania prac na najbliższe miesiące.

Smart_watch to wspólnie działanie 12 instytucji z 7 państw (Niemcy, Węgry, Włochy, Słowenia, Austria, Czechy, Polska). Stronę polską reprezentuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, która jest liderem projektu. W jego ramach powstaje sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych działających na terenie wszystkich państw biorących udział w przedsięwzięciu.

Regionalne obserwatoria specjalistyczne 

Regionalne obserwatoria specjalistyczne to miejsca, w których przedsiębiorcy znajdą informacje przydatne do efektywniejszego funkcjonowania. Działają one w obrębie konkretnych branż. Obserwatoria to różnego typu instytucje, które monitorują rynki, gromadzą i analizują dane, realizują unijne projekty, szukają dobrych praktyk z innych regionów kraju i Europy. – Nazwa „regionalne obserwatoria” jest nazwą umowną, bo funkcje obserwatoriów pełnią instytucje już istniejące, np.: instytucje otoczenia biznesu, agencje rozwoju regionalnego, parki przemysłowe, koordynatorzy klastra, które zajmują się takim działaniami w obszarze danej specjalizacji. – tłumaczy Izabela Czeremcha z Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju. Takie obserwatoria działają już z powodzeniem w innych regionach Polski, m.in. na Śląsku gdzie przedsiębiorcy mają do dyspozycji 8 takich instytucji. Trzeba pamiętać, że każdy region ma swoją specyfikę, swoje mocne strony czyli inteligentne specjalizacje wokół których skupiona będzie działalność „obserwatoriów”.  Inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego to biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka.

Smart_watch: projekt wkracza w kolejną fazę

Projekt Smart_watch realizowany jest od sierpnia 2017 roku. Co udało się zrobić do tej pory? Zakończyło się tzw. mapowanie w poszczególnych regionach, które są zaangażowane w projekt. – Sprawdziliśmy co w danym regionie funkcjonuje. Zweryfikowaliśmy potencjał, przyjrzeliśmy się instytucjom które mogłyby być „obserwatoriami”. – tłumaczy Izabela Czeremcha z GAPR-u. W każdym regionie zostali wybrani audytorzy, którzy w kolejnych miesiącach będą weryfikowali potencjał tych wskazanych instytucji.  – Przed audytorami jest ogromna praca do wykonania. Będą rozmawiać z  osobami zaangażowanymi w danej instytucji w usługi związane z innowacyjnością. Będą pytać jak dana jednostka funkcjonuje,  jak działa, jakiego typu usługi już ma, ale także o jakiego typu usługach myśli. – mówi Dorota Skwarek, dyr. Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Audytorzy ustalą także czy instytucje współpracują już z przedsiębiorcami i czy chcą świadczyć usługi jako „obserwatoria”.

Partnerzy projektu Smart_watch stawiają na stworzenie oferty dopasowanej do potrzeb przedsiębiorców, którzy są zainteresowani konkretnymi informacjami. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych ma charakter otwarty. Instytucje z terenu naszego regionu, które chcą do niej należeć powinny zgłaszać się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Departamentem Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Lubelskim Centrum Badań nad Innowacyjnością pod numerem telefonu: 81 537 16 56

Smart_watch jest projektem realizowanym w ramach programu INTERREG Europa Środkowa 2014 -2020, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.