Wiedza, kontakty, doświadczenia innych – dzięki temu przedsiębiorcy wzmacniają swoją pozycję na rynku. Informacje przydatne dla firm gromadzą Regionalne Obserwatoria Specjalistyczne. W ramach projektu Smart_watch powstaje narzędzie wspierające przedsiębiorców w Europie Centralnej. Jednym z partnerów projektu jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Regionalne Obserwatoria Specjalistyczne są miejscem wymiany informacji, gromadzą wiedzę w poszczególnych specjalizacjach regionów, mogą być również miejscem kontaktu z ekspertami. W ramach Smart_watch powstanie sieć obserwatoriów, które działając lokalnie będą wspierały przedsiębiorców zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Obserwatoria działają wyłącznie w sferze informacyjnej, w oparciu o infrastrukturę już istniejącą.

Smart_watch to wspólnie działanie 12 instytucji z 7 państw (Niemcy, Węgry, Włochy, Słowenia, Austria, Czechy, Polska). Stronę polską reprezentuje Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, która jest liderem projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Lublin, w dniach 27-28 listopada, będzie gospodarzem spotkania wszystkich partnerów projektu. Będzie to okazja do podsumowania dotychczasowej pracy i opracowania planu działań na najbliższe miesiące.

Smart_watch jest projektem realizowanym w ramach programu INTERREG Europa Środkowa 2014 -2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.