Seminarium on-line: Samoocena rozwoju instytucjonalnego JST

Informujemy, że Związek Miast Polskich (ZMP) organizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pt.:„Samoocena rozwoju instytucjonalnego JST (szczebel lokalny) – narzędzie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)”. 

Seminarium odbędzie się17 grudnia br. (czwartek) w godz. 10.00-13.15 na platformie ZOOM. 
 
Podczas spotkania eksperci OECD po raz pierwszy zaprezentują nowe praktyczne narzędzie samooceny rozwoju instytucjonalnego dedykowane dla polskich gmin i powiatów wypracowane przez zespół OECD. Jest to jeden z produktów Projektu Predefiniowanego realizowanego przez ZMP w ramach Programu Rozwój Lokalny 2014-20. Narzędzie samooceny potencjału instytucjonalnego JST zostało wypracowane przez zespół OECD na przestrzeni ostatniego roku w konsultacji z ekspertami ZMP, DPT w MFiPR oraz przedstawicielami polskich samorządów szczebla lokalnego oraz regionalnego 

OECD w swoim podejściu do skutecznego prowadzenia rozwoju lokalnego mocno podkreśla znaczenie rozwoju instytucjonalnego i właściwego zarządzania organizacją JST z udziałem jej otoczenia. Kładzie nacisk na właściwe funkcjonowanie kluczowych elementów, tj. zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, planowanie strategiczne, otwarte/transparentne/partycypacyjne rządzenie oraz koordynację między politykami, instytucjami oraz szczeblami czyli współpracę ponadlokalną. W szczególności wskazuje, jak dużą wagę na poprawę standardu życia w danym otoczeniu odgrywa umiejętne zaangażowanie mieszkańców i innych interesariuszy w procesy rozwojowe oraz jak istotny wpływ na adekwatne zaadresowanie lokalnych problemów może mieć opracowywanie i realizacja planów rozwoju w oparciu o rozwijane kompetencje własnych pracowników.  

Rejestracja udziału wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 16 grudnia br. (środa).