Reportaż ze spotkania projektu BRIDGES w Helsinkach

W dniu 11 września w Helsinkach odbyło się tzw. zewnętrzne „peer review”, które było kamieniem  milowym w realizacji  projektu BRIDGES. Zebrani przedstawiciele instytucji zarządzających regionalnym programami operacyjnymi oraz eksperci ds. polityki regionalnej podzielili się opinią i uwagami na temat opracowywanych przez regiony planów działań.  Spotkanie było doskonałą okazją dla przedstawicieli regionów partnerskich do dyskusji z ekspertami na temat zaproponowanych działań, które będą realizowane w fazie wdrożeniowej projektu. Po zakończonej debacie uczestnicy podzielili się swoimi pierwszymi wrażeniami i wnioskami.  Z ramienia Województwa Lubelskiego wywiadu udzielili pani Dorota Skwarek oraz pan Krzysztof Borys. Zachęcamy  do obejrzenia krótkiego reportażu z wydarzenia.

Reportaż dla Województwa Lubelskiego  pod linkiem.

Wywiady z ekspertami pod linkiem.

Więcej informacji o projekcie na stronie.