We wtorek Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą, która zatwierdza zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zaproponowane przez nasz region.

Decyzja została poprzedzona wielomiesięcznymi negocjacjami z Komisją oraz wytężoną pracą zespołu odpowiedzialnego za zmiany w programie, dlatego można ją uznawać za wielki sukces. Wniosek o zmianę programu został złożony 28 marca za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany danych. Dzięki zatwierdzonym we wtorek zmianom proces wdrażania RPO WL przebiegać będzie jeszcze sprawniej.

Zmiana programu operacyjnego, o którą zabiegało Województwo Lubelskie, zawiera głównie modyfikacje: opisu osi priorytetowych, wartości bazowych i docelowych wskaźników, kierunkowych zasad w zakresie wyboru operacji, wskaźników w zakresie ram wykonania, użycia instrumentów finansowych oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Jak zaznaczyła Komisja Europejska, wniosek został odpowiednio uzasadniony usprawnieniem procesu wdrażania wynikającym z doświadczenia zdobytego dotychczas oraz dostosowaniem programu operacyjnego do obecnych warunków ekonomicznych i socjoekonomicznych w regionie.

Ten sukces dobrze prognozuje na najbliższą przyszłość. Lada moment ruszą bowiem prace nad nowym programem operacyjnym, z którego województwo lubelskie korzystać będzie po roku 2020.