Regionalne konferencje tematyczne

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza wszystkich zainteresowanych planowanym drugim naborem wniosków do wzięcia udziału w serii regionalnych konferencji tematycznych. Celem tych wydarzeń będzie omówienie różnych praktycznych zagadnień związanych z projektami w ramach celu tematycznego „Dziedzictwo”.
Przewidywany czas trwania konferencji – od 9:00 do 15:00.
Podczas konferencji będą omawiane następujące zagadnienia:
1. Obiekty kultury i dziedzictwa naturalnego jako produkt turystyczny – marka produktu turystycznego;
2. Prawne aspekty znakowania szlaków/ścieżek turystycznych w strefie przygranicznej;
3. Dostępność dziedzictwa kulturowego/naturalnego dla osób niepełnosprawnych.
Konferencje będą zorganizowane w trzech krajach Programu.
W Lublinie konferencja odbędzie się 3 lipca 2018 roku!
Zachęcamy Państwa do udziału w konferencjach!
Więcej informacji na stronie.