Razem możemy więcej – kolejne spotkanie interesariuszy

27 czerwca 2019 roku odbyły się warsztaty dla regionalnych interesariuszy w ramach dwóch projektów: FIRECE  (Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020) oraz projektu FIRESPOL (Programu Interreg Europa 2014-2020). Wśród zebranych ekspertów znaleźli się przedstawiciele: Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Ochrony Środowiska, Narodowego Banku Polskiego, Lubelskiego Parku Naukowego – Technologicznego, Urzędu Miasta Lublin, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Podczas warsztatów uczestnicy dyskutowali na temat dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach projektu FIRESPOL oraz mieli możliwość przetestowania pilotażowego narzędzia opracowanego w ramach projektu FIRECE. Narzędzie pomaga określić, jaka część całkowitych kosztów inwestycji to dotacja (na podstawie przyznanego udziału w programie) oraz jakie wynikają z tego potencjalne oszczędności w redukcji zużycia energii i emisji zanieczyszczeń.

Ożywiona dyskusja wśród uczestników spotkania pozwoliła na wyłonienie uwag i spostrzeżeń mogących pomóc przy udoskonaleniu pilotażowego narzędzia zaproponowanego przez Partnera z Czech.

Dziękujemy za aktywny udział wszystkim ekspertom oraz zapraszamy na kolejne spotkanie już na jesieni!