Przedłużony nabór do Programu „Rozwój Lokalny”

Informujemy, że związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Operator Programu „Rozwój Lokalny” podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 30 października 2020 roku.

W zależności od rozwoju sytuacji, Operator Programu nie wyklucza możliwości podjęcia dalszych kroków mających na celu zapewnienie wszystkim wnioskodawcom warunków niezbędnych do rzetelnego przygotowania wniosków aplikacyjnych (kompletnych propozycji projektów)