Promujemy OZE – projekt AgroRES

W dniach 12-13 listopada br. w Badajoz odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu AgroRES, w którym Województwo Lubelskie jest partnerem. Liderem projektu jest Extremadura Agencja Energetyczna (AGENEX), z którą Województwo Lubelskie realizuje obecnie także projekt FIRESPOL. Wśród partnerów są również: Hrabstwo Devon (Wielka Brytania), Władza regionalna Północnej Karelii (Finlandia), Regionalna Agencja Rozwoju Bucharest-Ilfov (Rumunia), Regionalna Agencja – ARSIAL (Włochy), Instytut Technologii, Sligo (Irlandia), Pólnocne i Zachodnie Władze Regionalne (Irlandia).

Głównym celem projektu AgroRES jest opracowanie metod i środków zachęcających do produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy prezentowali swoje instytucje oraz pierwsze zidentyfikowane dobre praktyki. Jako przykład ciekawych inwestycji w OZE z naszego regionu zaprezentowano biogazownię w Siedliszczkach i kotłownię na słomę w Grabowcu.

Oprócz warsztatów uczestnicy spotkania wzięli udział w wizytach studyjnych.  W pierwszej kolejności zwiedzili stację pomp systemu nawadniania, należącego do Irrigation Community of Merida. Jest to bardzo innowacyjna i nowoczesna instalacja, częściowo zasilana energią słoneczną. Ze względu na ukształtowanie terenu i brak wystarczającej powierzchni w pobliżu nawadnianych upraw, zdecydowano się umieścić panele fotowoltaiczne na specjalnych pływakach na powierzchni zbiornika wodnego. W skład tej elektrowni wchodzi 1500 paneli, o łącznej mocy 500kW, zajmujących ok. 6000m2.

Następnie odwiedzili ośrodek badań Finca La Orden, gdzie zapoznali się z małymi innowacyjnymi, pilotażowymi liniami produkcyjnymi, na których badane są optymalne możliwości wykorzystania różnych rodzajów biomasy pochodzenia rolniczego. Zwiedzili także dwa nowoczesne laboratoria. Jako praktyczny przykład wykorzystania biomasy zaprezentowano nowoczesny zautomatyzowany piec opalany peletem, działający w kogeneracji, wytwarzający jednocześnie energię cieplną i elektryczną, pokrywającą część zapotrzebowania pobliskich budynków administracyjnych.

W styczniu zaprosimy Państwa na spotkanie interesariuszy projektu zainteresowanych tematyką OZE.