Projekt FIRECE w Bolonii

6 i 7 marca w Bolonii odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu FIRECE – Innovative Financial Instruments for Industry Low carbon energy transition in Central Europe (Program Interreg Europa Środkowa). Przypomnijmy, że w ramach projektu FIRECE, w którym Województwo Lubelskie jest partnerem, przy wsparciu władz regionalnych, agencji energetycznych i regionalnych agencji finansowych zostaną opracowane i wdrożone innowacyjne instrumenty finansowe, w szczególności skierowane na zapewnienie inwestycji w zakresie oszczędności energii przez MŚP w regionie.

Podczas dwudniowego spotkania w Regionie Emilia-Romania uczestnicy zapoznali się z wynikami dwóch opracowań przygotowanych na potrzeby projektu: „Benchmarking Raport” oraz „Sprawozdania na temat wkładu przemysłu w energie regionalną”. Dodatkowo dyskutowano na temat kryteriów szkoleniowych oraz modułów szkoleniowych dla koordynatorów i operatorów odpowiedzialnych za wdrażanie planów energetycznych. Na czerwiec zaplanowano kolejne spotkanie w Austrii, które będzie połączone z wizytą studyjną.

Więcej informacji na stronie projektu FIRECE.