Projekt ELISE tym razem w Koszycach

W dniach 13-14 listopada 2018 r. w Koszycach odbyło się spotkanie partnerów  projektu ELISE (Program Interreg Europa).

Spotkanie poświęcone było m.in. wykorzystaniu dobrych praktyk w kolejnym etapie realizacji projektu, którego wynikiem ma być opracowanie action plans usprawniających funkcjonowanie/inicjujących budowanie ekosystemów Life Science w poszczególnych regionach. Przedmiotem dyskusji była nie tylko merytoryczna zawartość dobrych praktyk, ale także metoda dzielenia się dobrymi praktykami poprzez wizyty studyjne w poszczególnych regionach. W ramach spotkania odbyły się wizyty studyjne w Parku Technologicznym TECHNICOM, Parku Technologicznym MEDIPARK oraz Instytucie Medycyny Doświadczalnej. Omówione zostały także kwestie raportowania projektu, komunikacji oraz formalnych zasad tworzenia action planu. Drugiego dnia spotkania odbyło się Międzynarodowe Forum Ekosystemu Innowacji,  podczas którego zostały zaprezentowane ekosystemy Life Science (Emilia Romagna region, Mecklenburg Vorpommern, Lubelskie Voivodeship). Prezentowane ekosystemy odniesione zostały do rozwiązań i możliwości jakie przedstawili gospodarze spotkania zarówno w zakresie dobrych praktyk tj. MEDIPARK, jak i źródeł finansowania inicjatyw klastrowych i innowacji w regionie Koszyce.