Projekt Clusters3 dobiega końca.

9 października 2019 r. w Antwerpii w ramach TCI Global Conference odbyła się Konferencja Zamykająca Projekt Clusters3.

Celem głównym projektu była poprawa polityk klastrowych, będących w kompetencjach władz regionalnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele regionów partnerskich, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Europa, Komisji Europejskiej oraz zaproszeni goście.

Konferencja stanowiła nie tylko okazję do podsumowania działań zrealizowanych w projekcie, ale była również punktem wyjścia do rozmowy nad przyszłością klastrów w Europie i na świecie. Jak podkreślili uczestnicy panelu dyskusyjnego polityka klastrowa jest bardzo ważnym instrument dla pobudzania aktywności  i konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ponadto klastry stanowią potencjał w procesie przedsiębiorczego odkrywania inteligentnych specjalizacji regionalnych.

W drugiej części konferencji uczestnicy zastanawiali się wspólnie nad pytaniem „co dalej?” W jaki sposób polityka klastrowa może odpowiedzieć na kluczowe wyzwania w przyszłości, zwłaszcza takie jak digitalizacja MŚP, czy też wsparcie w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Rezultaty projektu są dostępne na stronie  w formie raportów i opracowań.