Programu Kultura wkrótce dostępny

W ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG wsparcie dla sektora kultury realizowane będzie dzięki Programowi Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.Program Kultura powstał na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu funduszy norweskich i EOG w sektorze kultury w Polsce.Całkowity budżet Programu wynosi 88,23 mln euro.

Głównym celem Programu jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Realizowane w ramach Programu działania prowadzić będą do osiągnięcia m.in.: poprawy w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, poprawy dostępu do sztuki i kultury, rozpowszechnienia koncepcji rozwoju widowni (ang. audience development), wzrostu wiedzy na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego, poprawy współpracy między instytucjami/organizacjami z Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Operatorem Programu Kultura jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami Norweskimi są: Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz Norweska Rada Sztuki.

Program będzie opierał się na 2 zasadniczych działaniach:

Działanie 1 – Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (projekty inwestycyjne),

Działanie 2 – Współpraca kulturalna (projekty kulturalne).

Ponadto, uruchomiony został Fundusz Współpracy Dwustronnej (600 tys. euro), ukierunkowany przede wszystkim na realizację wizyt studyjnych w celu nawiązania bądź potrzymania współpracy partnerskiej. 

Bardziej szczegółowe informacje na temat Programu Kultura znajdziecie Państwo w załączeniu oraz na stronie Operatora Programu i stronie funduszy norweskich. 

do-pobraniaDO POBRANIA

Program Kultura – szczegółowe informacje