Program Środowisko i Zmiany Klimatu – ogłoszone nabory!

Małe elektrownie wodne

Informujemy, że Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 3 000 000 euro, tj. 12 995 700,00 zł.

Geotermia głęboka

Minister Klimatu ogłosił również nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 7 300 000 euro, tj. 31 622 870.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 1.07.2020 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 30.10.2020 r. godz. 15:00.

Więcej informacji na temat naborów znajdą Państwo na stronie ministerstwa.