Program Polska Wschodnia dla przedsiębiorców

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i trudną sytuacją ekonomiczną polskich firm,  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyszło z inicjatywą pomocową dla przedsiębiorców Makroregionu Polski Wschodniej i zaproponowało wprowadzenie nowego działania w I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, tj. 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia można znaleźć na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej POPW  lub na portalu Funduszy Europejskich

Dodatkowe informacje o naborze i wymaganych dokumentach umieszczone są na stronie.