Pozostały tylko dwa spotkania do zakończenia projektu EmpInno!

Województwo Lubelskie wraz z przedstawicielem Parku Naukowo-Technologicznego wzięło udział w 8 spotkaniu partnerów projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020) w Kownie (Litwa). Poznaliśmy kolejne dobre praktyki z zakresu wspierania przedsiębiorczości, transferu wiedzy oraz innowacji. 

Pierwszego dnia zostały przedstawione dotychczasowe sposoby i narzędzia pozyskiwania i przedstawiania informacji dotyczących wdrażania RIS3 w regionach partnerskich. Ponad to Zostały przedstawione 3 dobre praktyki dotyczące budowania zaufania i wymiany wiedzy w regionach położonych w Finlandii i Szwecji w tym: Robo Cast, elektroniczna platforma WIDE i narzędzie wspierania przedsiębiorczości- business breakfast.

Województwo Lubelskie, jako uczestnik pakietu dotyczącego żywności, zostało zaproszone do Torunia na V Europejski Kongres Menedżerów Agrobiznesu. Dodatkowo, podczas tego spotkania zostały przedstawione regionalne strategie innowacji dwóch partnerów: z Litwy i z Niemiec. Uwieńczeniem pierwszego dnia był udział partnerów projektu w rozdaniu nagród firmom litewskim o największym potencjale wzrostu.

Drugiego dnia partnerzy projektu dyskutowali m.in. na temat przyszłości regionalnej strategii regionu – rewolucja czy ewolucja, aktualizacji tematyczna lub działaniowej, rozwijania
i implementacji regionalnej strategii innowacji w oparciu o procesy uczenia się oraz włączania regionalnych interesariuszy i kontynuacji ich zaangażowania. Z uwagi na to, że do końca trwania projektu zostały już tylko dwa spotkania, następne będzie kluczowe pod kątem podsumowania wypracowanych działań i rezultatów.