Piąte spotkanie partnerów projektu Smart_watch (Interreg Central Europe)

27-29 marca 2019 r. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wraz z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu wzięli udział w kolejnym spotkaniu projektowym.

Podczas pobytu w miejscowości Kapfenberg (Austria), partnerzy projektu dyskutowali na temat poszczególnych pakietów zadaniowych, szczególnie na temat mapy kompetencji i narzędzia opartego na analizie porównawczej, które pozwala na zestawienie i identyfikację obszarów działania przyszłych regionalnych obserwatoriów. Ponadto istotną rolę odegrały instytucje otoczenia biznesu, których przedstawiciele wzięli czynny udział w warsztacie, mającym na celu zainicjowanie procesu sieciowania takich instytucji, poznanie ich działań, kompetencji, dobrych praktyk, ale również potrzeb poszczególnych podmiotów.

W ramach projektu Smart_watch uczestnicy spotkania wzięli również udział w wizytach studyjnych w lokalnych firmach z branży lotniczej, drzewnej i maszynowej oraz odwiedzili Klaster Drzewny i Centrum Innowacji Drewna.

Kolejne spotkanie projektu Smart_Watch odbędzie się jesienią w regionie Piemonte (Włochy), któremu będą towarzyszyły wizyty studyjne w wybranych przez partnerów obserwatoriach, bogatych w usługi i działania, będące inspiracją dla innych partnerów projektu.