Partnerzy Projektu FIRESPOL spotkali się po raz piąty.

Fot. Fredrik von Erichsen

 

W dniach 15 – 16 października br. w Wiesbaden i we Frankfurcie partnerzy projektu FIRESPOL dysktowali na temat odnawialnych źródeł energii oraz sposobach ich finansowania.

W trakcie spotkania odbyły się warsztaty z udziałem pani prof. Michèle Knodt, która przedstawiła w swoim wystąpieniu uwarunkowania dla wdrażania inwestycji w odnawialne źródła energii pod kątem przygotowania planu działań. W trakcie warsztatów również przedstawiciele regionów wygłosili prezentacje z propozycjami zadań, które mogłyby stanowić wkład w opracowanie ww. planów. Następnie uczestnicy warsztatu wraz z interesariuszami zastanawiali się w grupach nad wyzwaniami, jakie stoją przed energetyką odnawialną i rozwiązaniami, które pozwoliłyby zwiększyć inwestowanie w OZE.

W drugim dniu spotkania odbyły się wizyty studyjne. Pierwsza wizyta studyjna miała miejsce na farmie wiatrowej w Weilrod. Farma ta została wybudowana na terenie należącym do gminy. W związku z tym wszystkie przychody z opłat za dzierżawę gruntów, a także opłaty za użytkowanie dróg i podatki od przedsiębiorstw trafiają w całości do społeczności gminy i są wykorzystywane na tzw. świadczenia społeczne. Dzięki temu gmina dysponuje środkami, które może przeznaczyć na wsparcie szkół, przedszkoli czy lokalnych klubów.

Farma została wybudowana na terenie leśnym. Na jej potrzeby usunięto ok. 4,2 h drzew. Straty te zostały jednak zrekompensowane nowym nasadzeniem drzew w innym terenie. Ponadto firma zarządzająca farmą prowadzi wiele działań proekologicznych np.: montaż budek lęgowych dla ptaków, czy dezaktywacja wiatraków w okresie lęgowym nietoperzy i żurawi.

Druga wizyta studyjna miała miejsce w Social Impact Lab we Frankfurcie. Social Impact Lab stwarza możliwość organizowania miejsca pracy, sieci, wspólnych usług, coachingu i konsultacji dla przedsiębiorców społecznych, startupów społecznych i młodych ludzi ze środowisk migracyjnych. W trakcie tej wizyty uczestnicy mieli również okazję wysłuchania trzech następujących prezentacji:

  • spółdzielnia energetyczna w Main-Kinzig (kraj związkowy Hesja)
  • SDG INVESTMENTS® – platforma dla instrumentów finansowych i produktów inwestycyjnych
  • wyniki badań projektu dot. odnawialnych źródeł energii prowadzonych na Uniwersytecie w Kassel.

Więcej informacji o projekcie na stronie i na Twitter.

Zachęcamy do zapisania się na newsletter.