Ostatnia szansa, skonsultuj projekt w ramach Programu Interreg Europa Środkowa

Przypominamy, że 25 stycznia 2018 roku upływa termin składania wniosków Interreg Europa Środkowa. 10 stycznia zapraszamy do  spotkania się i wyjaśnienia kwestii związanych z udziałem w projektach w ramach Programu. W Warszawie do dyspozycji będą:

– kontrolerzy wydatków z Centrum Projektów Europejskich, którzy pomogą w zakresie planowania budżetu,

– pracownicy Ministerstwa Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa Środkowa), specjalizujący się w programach i projektach współpracy transnarodowej.

Zapraszamy do rejestracji i zadawania pytań w formularzu (odpowiemy na nie w trakcie spotkania).