Ogłoszono nabór z Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Ministerstwo Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, ogłosiło I nabór wniosków na dofinansowanie Projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na kwotę 150 000 euro.

Celem naboru jest dofinansowanie projektów/przedsięwzięć mających na celu nawiązywanie i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców. Efektem naboru może być przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegających się o dofinansowanie w naborach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu.

Zakres przedmiotowy Projektów bilateralnych polegać może na udziale lub/i organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do nawiązywania i /lub wzmacniania kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców. Warunkiem akceptacji wniosku o dofinansowanie jest aktywny udział Wnioskodawcy w planowanym wydarzeniu, rozumiany jako wygłoszenie prezentacji, referatu lub wykładu w tematyce związanej z zakresem tematycznym Programu.

Do dofinansowania kwalifikują się Projekty bilateralne złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców, dotyczące  jednego lub więcej z poniższych obszarów programowych:

  • Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne;
  • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja;
  • Środowisko i ekosystemy.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 euro tj. 4 311,35 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 euro tj. 86 227 zł.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków – 10 stycznia 2020 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków – 30 września 2020 r., godz. 15:00.

Wnioski przyjmowane są w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu. Wszelkie zapytania dotyczące naboru należy kierować na adres: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl oraz Ministerstwa Klimatu,e-mail: mfeog@klimat.gov.pl.