Ogłoszone konkursy: POLNOR i POLNOR CCS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło komponent badań stosowanych w Programie „Badania” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG. Ogłoszone zostały dwa konkursy: POLNOR i POLNOR CCS.

POLNOR to konkurs główny na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze. Jego budżet wynosi blisko 50 milionów euro, z czego pojedynczy projekt może otrzymać dofinansowanie nawet do 1,5 miliona euro. Konkurs obejmuje wiele obszarów, między innymi: zdrowie i opiekę społeczną, przemysł i technologie informacyjne, transport i klimat, żywność i zasoby naturalne, rozwój społeczny i gospodarczy czy pojazdy bezzałogowe.

Z kolei POLNOR CCS to jeden z konkursów towarzyszących, którego tematyka skupia się wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Budżet konkursu to ponad 11,5 miliona euro.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną w języku angielskim za pośrednictwem systemu online, dostępnego na stronie.

Termin zamknięcia obydwu  konkursów upływa 12 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Operatora Programu.

Informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod linkiem.