Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków, Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs w ramach działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Konkurs dotyczy tworzenia żłobków i klubów dziecięcych. Łącznie na ten cel przeznaczono 97,5 mln zł.

– Chcielibyśmy znacząco zwiększyć liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. –  W naszym regionie wciąż jest ich bowiem za mało. Jestem przekonany, że ułatwienie dostępu do opieki nad małymi dziećmi pomoże także ich rodzicom w powrocie na rynek pracy.

Po wsparcie sięgnąć mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz organizacje pozarządowe. Maksymalne dofinansowanie ze środków EFS to 85% wartości projektu. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu na stronie rpo.lubelskie.pl w zakładce „Nabory/konkursy”.

– Wnioski składać będzie można począwszy od ostatniego dnia maja aż do 30 czerwca – dodaje marszałek Sosnowski. – Minimalna wartość projektu to 100 tysięcy złotych, górnego limitu nie ma. Z tej szansy naprawdę warto skorzystać. Zapraszam do udziału w konkursie.

Jego rozstrzygnięcie planowane jest na styczeń 2018.

Ogłoszony właśnie nabór to już drugie podejście do działań wspierających rozwój żłobków. Już pod koniec marca Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do dofinansowania 11 projektów. Ich beneficjenci otrzymali blisko 22 mln zł. Najlepiej został wówczas oceniony projekt Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, które utworzy żłobek w Lublinie. Największe zaś projekty uzyskały dofinansowanie rzędu 3-4 mln zł. Ich realizacja planowana jest na terenie Łęcznej, Chełma oraz znacznie mniejszych miejscowości, między innymi: Gołębia, Góry Puławskiej, Końskowoli i Żyrzyna. 

W sprawach dotyczących Działania 9.4 informacje udzielane są pod nr tel. 800 888 337 – darmowa infolinia lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.