Nabór projektów transnarodowych dotyczących kultury, edukacji dzieci i młodzieży

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego 15 lutego otworzył nabór na projekty dotyczące kultury, edukacji, dzieci i młodzieży w ramach instrumentu finansowego Project Support Facility. Maksymalna kwota dofinansowania to 65 tysięcy euro! Nabór trwa do dnia 31 marca.

Propozycje projektów mogą składać: grupy, instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy w państwach członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego, a także grupy eksperckie i sieci RPMB. Projekty powinny wpisywać się w jeden z długookresowych priorytetów RPMB dotyczący budowy tożsamości regionalnej.
 
Przy ocenie projektów z dziedziny kultury nacisk będzie kładziony zarówno na ich wartość artystyczną, jak i fakt wykorzystania kultury jako pomostu, umożliwiającego przezwyciężanie różnic społecznych i politycznych. Projekty powinny mieć charakter transnarodowy i nawiązywać do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Projekty w szczególności powinny przekładać się na zwiększenie wpływu i zaangażowania młodych ludzi w działania o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym. Powinny również generować poczucie wspólnoty w ramach regionu bałtyckiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie.