Nabór na projekty w programie Aktywni Obywatele

Informujemy, że dostępny jest nabór na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele finansowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG.

Budżet konkursu to blisko 10,5 mln euro.

O dotacje mogą się starać m.in.: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich.
Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:
•    Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: kwota 4 500 000 euro powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,

•    Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: kwota 2 985 000 euro powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,

•    Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 euro, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu.

Terminy składania wniosków:
•    wnioski wstępne należy składać do 11 stycznia 2021 r. do godziny 12.00.
•    wnioski pełne: od 8 marca 2021 r. od godz. 12.00 do 19 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie.