Powiatowym Urzędom Pracy przyznano nowe środki. Adresaci projektu to osoby  w wieku 30 +, bezrobotne oraz bierne zawodowo, a także rolnicy i członkowie ich rodzin. Wsparcie otrzymają również osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dodatkowo do dyspozycji są pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Będą mogły z nich skorzystać wybrane instytucje.

Kwota na aktywizacje zawodową  to 50 mln zł. do wykorzystania na staże, praktyki czy szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Ponadto dodatkowe 280 mln zł. przeznaczone zostanie dla osób borykających się z problemem wykluczenia społecznego czy ubóstwa. Priorytetem jest skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz reintegracja i rehabilitacja społeczno-zawodowa.

Na koniec 2016 roku na Lubelszczyźnie, zarejestrowanych było 95.596 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła  10,4%. Środki jakie w tym roku przyznano Powiatowym Urzędom Pracy w ramach Funduszu Pracy oraz Funduszy Europejskich (projekty POWER i RPO) to ok. 263,5 mln zł. Porównując do 2016 roku, to wzrost o 28%.  Fundusze w ramach RPO w bieżącym roku to ponad 64 mln zł., w ramach PO WER 66 mln zł., zaś z Funduszu Pracy blisko 133 mln zł. – informuje Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Osoby, które potrzebują wsparcia lub szukają dodatkowych informacji zapraszamy na konsultacje:

Punkt Kontaktowy RPO
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4, Lublin
tel. 81 46-35-363 lub 605 903 491,
e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl