Mamy dobre praktyki w ramach  projektu ELISIE!

W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ELSIE. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Klastra Lubelska Medycyna, sektora prywatnego,  Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Efektem spotkania było wybranie 3 dobrych praktyk, które są najbardziej adekwatne do potrzeb  regionu i w największym stopniu mogłyby się przyczynić do usprawnienia ekosystemu life science na Lubelszczyźnie:

1)  ER3  KICK-ER – Aster service for crowdfunding

2) SH3 Introduction of the digital cooperation platform LSN XCHANGE

3) DE3 Business Engagement Officer (= Technology and innovation consultant: TIB), science to business transfer.

Wyniki prac zostaną przesłane do koordynatora merytorycznego – agencji ASTER, co pozwoli na wyłonienie najlepszych praktyk w skali projektu przeznaczonych do upowszechniania. Oceniane praktyki i zawarte w nich rozwiązania usprawniające będą punktem wyjścia do dyskusji przy opracowywaniu action planu dla wzmocnienia/rozwoju naszego regionalnego ekosystemu Life Science.