W związku z sytuacją związaną z koronawirusem oraz kontynuując przedstawione już komunikaty mające na celu zapewnienie wszelkich udogodnień dla obecnych i przyszłych beneficjentów, przekazujemy najnowsze informacje dotyczące kolejnych działań w ramach RPO WL.

LAWP

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, chcąc przekazać niezbędne informacje dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.2, przygotowała prezentacje, które zostały udostępnione na stronie rpo.lubelskie.pl.

Dodatkowo, w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w zakresie wsparcia dedykowanego MŚP, wprowadzone zostały zmiany metryk pożyczek dla przedsiębiorców (Ostatecznych Odbiorców) polegające m.in. na:

  • Możliwości finansowania kapitału obrotowego do 100% wartości pożyczki, w celu utrzymania płynności finansowej.”
  • Możliwości udzielenia dwóch pożyczek ostatecznym odbiorcom (MŚP);
  • Możliwości udzielenia kolejnej (dodatkowej) pożyczki obecnym ostatecznym odbiorcom (MŚP);
  • Wprowadzeniu dodatkowej karencji (dodatkowych 6 miesięcy) spłat kapitału lub wakacji kredytowych dot, spłaty kapitału lub kapitału z odsetkami przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty pożyczki;
  • Możliwości wydłużenia okresu rozliczenia wydatkowania pożyczki o dodatkowe 90 dni.

Co ważne, LAWP podjęła decyzję dotyczącą zakupu dostępu do platformy szkoleniowej, dzięki której będzie możliwość przeprowadzania szkoleń on-line dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów.

WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, że planowany konkurs w ramach Działania 11.1 przebiegnie terminowo.

Dodatkowo, na stronie internetowej dedykowanej PO WER umieszczane są na bieżąco komunikaty. Warto zaznaczyć, że realizacja programów PO WER również przebiega terminowo.